در زمینه فرمت ها در چاپ،  اختلاف نظرهایی وجود دارد. تمرکز مایکروسافت و برخی از سازمان های دیگر بر روی XML و XSL است، اما ادوبی از PDF و XMP حمایت می کند. حرف اصلی ادوبی در این زمینه و در واقع دلیل حمایت ادوبی از PDF به این نکته بازمی گردد که در محیط XML و XSL شما مطمئن نیستید که می توانید نیات مولف را تماماً به اجرا درآورید، ولی در به کار بردن PDF این نکته تضمین می شود.

 البته خبر خوش این است که اکنون با وجود XMP که قابلیت پذیرش تگ های XML را دارد و نیز با توجه به وجود ۴.۱ PDF V این موضوع تا حد زیادی مرتفع شده است و به عبارت بهتر می توان حالا موضوع XML و XSL را حل شده دید. از طرف دیگر PDF /X هم که زیر مجموعه ای از PDF است و چاپ محور هم می باشد در جهت گردش کارهای چاپی مطمئن تر و سهل تر به حرکت درآمده است.

 قرار است دو نسخه جدید ۴ PDF/ X و ۵PDF / X هم تا پایان امسال به بازار عرضه شوند. این دو نسخه، مشکلات ریشه دار ترانسپرنسی و لایه ها (layers) را که در چاپ مشکل ساز می شوند، حل خواهند کرد. اما با همه این تفاصیل، PDF/X Plus می تواند یک گردش کار مطمئن تر برای ما باشد.

 نکته ای درباره PDF/X Plus این است که می تواند مشکل مولفه های گم شده را در مرحله <پیش از پرواز> (preflight) که در گردش کارهای چاپی پیش می آید، حل کند. مشکل دیگری که به این ترتیب حل می شود، نوع ابزار مورد استفاده است که برای PDF/X Plus فرقی نمی کند.