چاپ کلاقه ای، چاپ و رنگرزی غیر مستقیم طرح ها و نقش ها به وسیله مهر و ماده مقاوم برای تزئین پارچه ابریشمی و یا دیگر پارچه های نازک و ظریف است.

هنر باتیک در ایران به کلاقه ای (کلاغه ای) شهرت دارد و منطقه اسکوی آذربایجان مرکز عمده تولید آن محسوب می شود.

 انواع چاپ کلاقه ای

–   چاپ مهری

–   چاپ بدون مهر

–   روش تلفیقی

 در گذشته تزئین پارچه به وسیله هنر باتیک با وسایل ابتدایی و ساده مانند انواع مهرها و قالب ها انجام می شد و تولیدکنندگان این پارچه ها به کمک رنگ های گیاهی البسه و سایر وسایل تولیدی را زینت می بخشیدند. در حال حاضر در ایران این هنر با جایگزینی صمغ، موم، پارافین و پیه به جای ماده مقاوم متداول شده است.

محصولات تولیدی با پارچه های چاپی شامل انواع پوشاک مانند لباس، روسری، شال و همچنین کیف، چراغ رومیزی، تابلوهای دیواری و… را نام برد.

 ابزار و وسایل کار چاپ

–   ظروف پلاستیکی متناسب با اندازه پارچه، ظرف مسی کوچک برای جوشاندن زاج و ظروف رنگرزی

–   ظرف مسی برای گرم کردن ماده مقاوم و ظروف مخصوص شستشوی پارچه با بنزین

–   اتو، منبع حرارتی، میز اتو و میز کار

–   ریسمان، گیره لباس، سوزن، قیچی، قاب چوبی (چارچوب) برای کشیدن پارچه، چکش و میخ

–   قالب، قلم مو و انواع مهرهای چوبی

 موارد و مصالح کار چاپ

–   پارچه ابریشم تک رنگ، پارچه توری (ارگانزا)

–   ماده مقاوم (موم، صمغ، پیه، پارافین و سقز)

–   صابون، نفت یا بنزین، زاج، آب، رنگهای مخصوص پارچه، نخ، چسب و روزنامه یا کاغذ باطله