نمونه بسته بندی نان..Packaging Sample bread

این هم یک ایده زیبا از دست همکارانی که همیشه سر غذا سر می رسند. با این بسته هیچ کس به غذا شما دست نمی زند.

هذه فکرة طیبة من الزملاء الذین هم دائما على الغذاء. مع هذه الحزمة، لم یکن لدیک أی واحد لتغذیة.

——————————————————————————————————————————-

This is a nice idea from colleagues who are always on food. With this package, you do not have no one to feed.

———————————————————————————————————————————

Bu qida həmişə olan həmkarları bir gözəl fikirdir. Bu paketi ilə, siz qidalandırmaq üçün heç bir yoxdur.