Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/reklamco/public_html/printplace/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 286

Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/reklamco/public_html/printplace/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 286

Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/reklamco/public_html/printplace/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 286

Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/reklamco/public_html/printplace/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 286
روش طراحی لیبل CD
images

برای طراحی لیبل CD با توجه به ابعاد CD خط فرضی قالب دایره ی ۱۱٫۸*۱۱٫۸ سانتی متر می باشد یعنی شما در فضای ۱۲*۱۲ سانتی متر برچسب CD خود را طراحی نموده و پس از آن سایز کار خود را به ۱۳*۱۳ سانتی متر افزایش داده ( canvas size) به گونه ای که بک گراند شما افزایش یابد نه طرح اصلی.

لطفا به این نکته توجه داشته باشید که فضای احتیاط برش در قالب تیغ لیبل CD 5 تا ۷ میلی متر میباشد.

نکاتی در خصوص دایره ی وسط لیبل CD :

دایره ی وسط لیبل  سی دی با قطر ۳ و ۱٫۵ سانتی متر میباشد که شما می توانید با در نظر گرفتن خط فرضی قالب خود و نیم سانت احتیاط برش ذکر شده اقدام به طراحی داخل لیبل CD نمائید.


Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/reklamco/public_html/printplace/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 286

Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/reklamco/public_html/printplace/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 286

Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/reklamco/public_html/printplace/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/const.cls.php on line 286