روش تهیه فایل موضعی از فایل لایه باز

فایل موضعی - روش درست کردن برای کارت ویزیت

قسمت هایی که قصد موضعی (برجسته وبراق) نمودن آن را دارید انتخاب و به صورت تک رنگ مشکی) c=0 k=100 ،y=0، m=0)فایل مربوطه را تهیه و به صورت jpg ارسال نمایید

روش ارسال فایل از طریق ایمیل تجسم نگار که در قسمت ارتباط با ما موجود است میباشد

با توجه به حساسیت فایل موضعی از کوچک یا بزرگ نمودن فایل و یا کمتر قرار دادنk خودداری نموده و قسمت هایی را موضعی نمایید که نوشته های آن ریز نباشد

موضعی نمودن بیشتر برای نوشته های درشت و یا قسمت های خاصی از کارت میباشد

برای بهتر شدن فایل موضعی خود از قرار دادن فایل موضعی در حاشیه های کار و موضعی نمودن سطح وسیعی از کار خودداری نمایید

لازم به ذکر است امکان موضعی نمودن سطح کارت به صورت متفاوت با متن کارت نیز امکان پذیر است

به عنوان مثال طرح های تذهیبی یا طرح گل یا نوشته ی خاص مربوط به یک برند یا حتی عنوان یا نام مغازه ی خاص.