درباره نرم افزار Corel Draw

درباره نرم افزار Corel Draw

کرل نرم افزار گرافیکی و برداریست. هر چیزی که در محیط این نرم افزار ایجاد نمایید نوعی شی محسوب می شود . در نرم افزار های برداری هر شی از نقاط منحنی ها و خطها تشکیل می گردد . به همین دلیل است که حتی شکل ها یا متن ها یا سایه ها یا سایر جلوه ها نیز نوعی شکل محسوب می شوند . هر شی در محیط کورل دارای خصوصیات متنوع و متعدد است.
خصوصیات رایج اشیا عبارتند از : نوع شی – شکل – قلم – رنگ – جلوه های پیرامونی شی و جلوه های پر کردنی شی .
در محیط نرم افزار های گرافیکی مانند فتو شاپ به جای اشیا با پیکسل ها سر و کار داریم . هر شی در محیط فتوشاپ شامل مجموعه زیادی از پیکسل هاست . پیکسلها مربع های کوچکی هستند که ویژگی های رنگ و جلوه های متفاوت را می پذیرند . اما در محیط کورل به جای پیکسل ها با اشیا سر و کار دارید .

هر شی از نقاط و خطها و منحنی ها تشکیل شده است . حتی پیچیده ترین شکل ها از نقاط – خطها و منحنی ها تشکیل شده است .
هر چیزی که در کورل بسازید نوعی شی است . هر چیزی که به محیط این برنامه وارد کنید حتی تصویر دیجیتالی نیز نوعی شی یکپارچه است . نرم افزارهای برداری به خصوص کورل توانایی ایجاد آثار خارق العاده ای را در اختیا کاربر قرار می دهد .
این توضیحی کوتاه درباره نرم افزار کرل بود.