برچسب: تبلیغات چیست؟

بسته بندی و تبلیغات

امروزه برای رساندن پیام های تبلیغاتی از وسایل عدیده ای مانند بروشور و کاتالوگ، پوستر، مطبوعات، رادیو و تلویزیون، سینما، نمایشگاه های تبلیغاتی استفاده می گردد و بسته بندی یکی از آن ها است . بسته ‌بندی، لبه رقابت محصولات است، ایجاد انگیزه برای خریدار، به ویژه برای یک محصول جدید، بیش از هر چیز […]

تبلیغات مثبت و منفی

تبلیغات تجاری از دو زاویه مثبت و منفی مطرح می شود. یکی عامل رونق اقتصادی، شناخت و بالا رفت فرهنگ مصرف متعادل با رویکرد به کیفیت کالا و عامل دیگر افزایش مصرف و به دلیل هیجان سازی تبلیغاتی است.«بهمن امامی» می گوید: «تبلیغات به عنوان ابزاری آگاهی بخش از اهمیت شایان توجه در دانش ارتباطات […]

صد اصل مهم در تبلیغات

هیچ قانون و یا فرمول جهان شمول تبلیغات وجود ندارد ، جز اینکه تبلیغات نقش کلیدی دارد. تبلیغات هم مثل فکر کردن، طبیعت ثانویه بشر است. تبلیغات یک پاسخ هوشمندانه غریزی بشر و یا برندها به محیط به شدت رقابتی برای ممتاز شدن و یا گستردن خود است. بازاریابی مستلزم رویکرد توجه به نیاز در […]