برچسب: توصیه در طراحی کارت ویزیت

توصیه در طراحی کارت ویزیت

رنگ – رنگ ها معمولاً دست کم گرفته می شوند اما همه آنها معنا و مفهومی پشت خود دارند. کاغذ – جنس و کیفیت کارتتان چیزی درمورد شما می گوید. به هیچ عنوان نباید از کاغذهای ارزان و نامرغوب استفاده کنید. یگانگی – اگر کارت ویزیتتان درمیان دسته ای از کارت های دیگر متمایز و […]