برچسب: صفر در طراحی

مفهوم صفر در طراحی

 کلمه عربی صفر به معنی «خالی بودن و بی محتوایی» در یک سیر موازی، واژه صفر در قرن سیزدهم در زبان لاتین به صورت Zefrum و در قرن پانزدهم در زبان ایتالیایی به صورت Zefiro/ Zerro و بالاخره به صورت Zero درآمد. صفر در اندیشه های مختلف: صفر یعنی عدم هستی، فقدان هر نوع کیفیّت […]