برچسب: طراحی و بازاریابی

طراحی و بازاریابی

رونق و رواج طراحی در دهه ۱۹۸۰ آشکارا بیان گر نقش آن در سیاست گذاری شرکت ها بود. تا آغاز دهه ۱۹۸۰ بسیاری از کالاهای مصرفی از نظر فنی تکامل یافته بودند؛ به طوری که غالباً دو محصول با قیمت مشابه از حیث مرغوبیت با یکدیگر همسان بودند. در این شرایط تنها چاره کمپانی ها […]