برچسب: مركب چاپ

کارت ویزیت چیست ؟

کارت ویزیت چیست ؟

کارت ویزیت کارتی با اطلاعات کسب و کار فرد یا شرکت است که جهت معرفی رسمی شرکت یا فرد مورد استفاده قرار می گیرد. به طور معمول در کارت ویزیت از نام و نام خانوادگی ، نام شرکت و آرم شرکت به همراه آدرس و اطلاعات تماس استفاده می گردد. استاندارد های ابعاد کارت ویزیت: […]

آشنایی با محورهای کلیدی صنعت چاپ

این‌ مطلب‌ در‌ چند‌ بند‌ کوتاه‌ نوشته‌ شده،‌ اما‌ حاصل‌ مطالعات‌ عمیق‌ است.‌ هر‌ یک‌ از‌ ده‌ محور‌ مطرح‌ شده‌ توسط‌ نویسنده – پروفسور‌ فرانک رومانو‌ -می‌‌تواند‌ مبنای‌ چند‌ مقاله‌ مفصل‌ باشد افزایش‌ سودآوری‌ با‌ افزایش‌ هزینه‌ها‌ و‌ رقابت‌ها،‌ حاشیه‌ها‌ تحت‌ فشار‌ قرار‌ گرفته‌اند.‌ چاپکاران‌ باید‌ کنترل‌ هزینه‌ها‌ را‌ تقویت‌ کنند‌ و‌ رهگیری‌ سیستم‌ها‌ را‌ […]

آنچه لازم است در باره چاپ بدانیم

                اختراع فن چاپ درحقیقت به قرن ها پیش از گوتنبرگ، که نامش به عنوان مخترع چاپ در تاریخ به ثبت رسیده است، برمی گردد. آسوریان چند هزار سال قبل از میلاد بر خشت هایی از گل‌رس مهر می‌زدند. استعمال حروف قابل انتقال نیز میان سال‌ها ی ۱۰۵۱ و ۱۰۵۸ در چین آغاز شد. […]