برچسب: ملاحظات طراحی در چاپ افست

ملاحظات طراحی در چاپ افست

هرچند بسیاری از دست اندرکاران چاپهای دیگر همچون فلکسو معتقدند که چاپ افست بسیار خطاپوش است، اما نکات ریز و دقتهای لازم در این چاپ نیز از دید متخصصان دور نمیماند. کنترلهای حروف، برداری بودن خطوط ریز بخصوص نوشته ها، کنترل رنگها و درصدهای آنها، اسکن تصاویر به شکل مطلوب، فرم بندی مناسب بطوریکه چاپ […]