برچسب: ویژگی بسته بندی

یک بسته بندی خوب چه ویژگی دارد ؟

ویژگی برتر یک بسته‌ بندی خوب میتواند محصول در طی حمل و نقل، فرآیند بارداری، قفسه مغازه خرده فروشی و در قفسه خانه مشتری مراقبت می‌ کند. تا زمانی که توزیع محصول را در زمان و مکان مفید ارائه کند. بسته ‌بندی از طریق فراهم آوردن درجه مناسبی از حفاظت در مقابل شکستگی، فاسد شدن […]

آیا چاپ از بسته بندی جداست؟

بحث در مورد جدا بودن و یا یکی بودن صنایع چاپ و بسته بندی در سال های اخیر به موضوعی جدی میان فعالان صنایع چاپ و بسته بندی تبدیل شده است. در این مقاله در پی آن هستیم که با ارائه تعاریفی از صنعت، سرویس، چاپ و بسته بندی نگاهی عمیق تر به موضوع جدایی […]