بهترین هدیه برای سال نو

 به نظر شما بهترین هدیه بخصوص در روزهای نزدیک به سال نو چیست ؟

برای پاسخ به این سوال فرض کنید که دریافت کننده این هدیه هستید . هدیه ای که در خور عزیزان دریافت کننده باشد و از سویی دیگر بازتاب دهنده فرهنگ ایرانی ما و ضمناً دارای کاربردی مناسب ،نه اینکه تنها شیء تزئینی و بی هویت باشد. ما معتقدیم که سالنامه و تقویم با توجه به پیشینه و ریشه عمیقی که در فرهنگمان دارد همواره وهمیشه بهترین و فرهنگی ترین و در عین حال کاربردی ترین هدیه فرهنگ ایرانی است . هدیه ای که میراث بزرگانی  چون خیام ، ابوریحان بیرونی و خواجه نصیرالدین طوسی است .

 
بهتر است برای سفارش سررسید ۱۳۹۲همین امروز اقدام کنید چون در ماههای منتهی به پایان سال به دلیل ترافیک کاری تولید سررسیدهای اختصاصی بسیار مشکل خواهد بود.