نوعی تبلیغات  تکثیری است با عمری کوتاه ، جهت بیان خبر و یا آگاهی دادن یک موضوع در”مدت زمان معلوم” با بیانی مستقیم و بدون  واسطه  ، جهت  معرفی و  ترغیب  مخاطب  برای  استفاده از خدمات و اقلام مورد نظر ، به صورتی که خبر و آگهی  درج شده  بر روی تراکت ، نوید از یک تحول ، خبر مهم  و یا یک جهش در فعالیت را دارا باشد . تراکت ها غالباً با بیان تصویری  و نوشتاری  و به صورت چهار رنگ و فاقد پیوست می باشند برای اندازه آن، ابعاد استاندارد    درنظر گرفته شده است.یک گالری  ، موسسه تجاری ، فرهنگی ، ویا غیره ، پس از انجام فعالیتهای روزمره و همیشگی، برای تغییر و تحول درروند عملکرد خود اقدام به چاپ و تکثیر تراکت مینماید تا اعلام کند که شیوه عملکرد و فعالیت آن واحد در یک مدت زمان معلوم تغییر نموده است . به صورت مثال : خبر از افتتاحیه موسسه جدید با گرایش به حرفه جدید ، ویا خبر از حراج های فصلی در یک مدت زمان خاص و معلوم ، یک رویداد و یا  فراخوان شرکت در میتینگ ، مسابقه ،و جشنواره های هنری و یا هر رویداد دیگری که احتیاج به معرفی و آگاهی از جهش فکری و روند کاری داشته باشد .

ویژگی های تراکت :

از ویژ گی های تراکت می توان به موارد زیر اشاره کرد .

۱-تراکت  ارزانترین  شکل تبلیغات  است .

۲-به راحتی با مخاطب خود ارتباط بر قرار می کند .

۳-بدلیل توزیع مستقیم آن ، طیف گسترده ای از افراد جامعه می توانند از آن استفاده کنند.

۴-قابل حمل بوده ومی توان آن رادر فرصت های مناسب مطالعه و بررسی کرد .

۵-ابعاد استاندارد  کاغذ آن طوری انتخاب شده است که در چاپ و تکثیر اسراف نمی شود.

چگونگی ایجاد یک ارتباط صحیح :

یک تراکت خوب موارد زیر را دارا می باشد .

۱-یقیناً بداند  چه چیزی را می خواهد به مخاطبین خود انتقال دهد .

۲-کاملاًمطالب درج شده را به صورت واضح و روشن مطرح کند .

۳-بتواند مخاطب خود را ترغیب و تشویق به موضوعات تراکت کند .

۴-ارتباط صحیح و پیوستگی و هماهنگی بین تصاویر و متن برقرارباشد.

۵-اولین نگاه مخاطب به تراکت ،او را وادار به پیگیری و جهت پذیری انتخاب او در خبر تراکت کند .

موارد برخورد نوشتاری در تراکت :

فواصل نوشتاری مندرج در تراکت ها ،بصورت صفحه آرایی تعریف شده در این ابعاد (در صفحه آرایی مطالعه شود)می باشد .

غالباً در صفحه روی تراکت عناوینی مانند :نام واحد ویا مرکز مورد نظر ومعرفی فعالیت های او ـ امتیازات (اولین تولید کننده ،تنها موًسسه ،و یا استاندارد وایزو های رایج و غیره) شرایط مرتبط با اعلام تراکت(به مناسبت روز  افتتاح نمایشگاه ویک گالری وغیره ) زمان ـ آدرس ـ تلفن ـ فکس ـ ایمیل ، درج شود  و در قسمت پشت صفحه توضیحات در رابطه با موارد ثبت  تراکت  و شرح تحول در آن ذکر می شود

منبع:ofogh-taf.com