نمونه بسته بندی کفش..Packaging Sample Shoes

این یک بسته بندی فوق العاده جالب از کمپانی NIKE هستش که وقتی شما درش رو باز می کنید و کفش جدیدتون را می خواهید بردارید با صدای هورا و تشویق تماشگران رو به رو خواهید شد.

هذا وکانت وشرکات التعبئه والتغلیف مثیره للاهتمام للغایه NIKE الباب المفتوح عندما تحصل حذائک جدید تجعلک ترید أن تلتقط صوت الهتاف والتصفیق لوضع سوف تحقیقه.

————————————————————————————————————————————————

This is an extremely interesting packaging companies were NIKE door open when you get your new shoes make you want to pick up the sound of cheering and Applause to put you will achieve.

———————————————————————————————————————————————-

Bu sizin yeni ayaqqabı siz nail olacaq qoymaq təzahürat və alqışlarla səs almaq istəyirəm zaman bir çox maraqlı qablaşdırma şirkətləri NIKE qapı açıq idi.