برچسب: تعریف لوگوی گرافیکی

آیا شکل لوگو می تواند روی وفاداری مشتریان شما تاثیر گذار باشد؟

تا کنون به شکل لوگو ها دقت کرده اید؟ لوگوهای برندهایی که می شناسید گرد هستند یا تیز و زاویه دار؟ چه رنگی هستند؟ آیا رنگ های لوگوها برای شما مهم است؟ آیا به تغییر رنگ و شکل لوگوی برند محبوبتان حساس بوده اید؟ این مقاله سعی دارد تا به شما کمک کند تا نسبت […]