برچسب: عکس روی لیوان

چاپ عکس بر روی لیوان

یک لیوان که تصویر زیبا روی آن چاب شده باشد می تواند هم به عنوان یک وسیله تزئینی مورد استفاده قرار بگیرد و هم به عنوان یک هدیه و یادگاری بسیار زیبا و جالب باشد. شما میتوانید این کار را خودتان انجام دهید و برای عزیزترین دوستتان این کادوی زیبا را آماده کنید و به […]