برچسب: مقالات

صد اصل مهم در تبلیغات

هیچ قانون و یا فرمول جهان شمول تبلیغات وجود ندارد ، جز اینکه تبلیغات نقش کلیدی دارد. تبلیغات هم مثل فکر کردن، طبیعت ثانویه بشر است. تبلیغات یک پاسخ هوشمندانه غریزی بشر و یا برندها به محیط به شدت رقابتی برای ممتاز شدن و یا گستردن خود است. بازاریابی مستلزم رویکرد توجه به نیاز در […]

آیا شکل لوگو می تواند روی وفاداری مشتریان شما تاثیر گذار باشد؟

تا کنون به شکل لوگو ها دقت کرده اید؟ لوگوهای برندهایی که می شناسید گرد هستند یا تیز و زاویه دار؟ چه رنگی هستند؟ آیا رنگ های لوگوها برای شما مهم است؟ آیا به تغییر رنگ و شکل لوگوی برند محبوبتان حساس بوده اید؟ این مقاله سعی دارد تا به شما کمک کند تا نسبت […]

پوستر (مطالبی در مورد پوستر)

پوستر یک اثرچاپ و تکثیر شده است از یک موضوع ، درباره یک رویداد یا واقعه خاص جهت اطلاع رسانی به قشر گسترده ای از مخاطبین جامعه ، ارایه می شود . ” پوستر ”  گونه ای دیگر از زیر مجموعه های هنر گرافیک است با سابقه بسیار قدیمی در تخته اعلان ، آگهی دستی […]