برچسب: مقاله ای در مورد فایل لایه باز

روش تهیه فایل موضعی از فایل لایه باز

فایل موضعی - روش درست کردن برای کارت ویزیت

قسمت هایی که قصد موضعی (برجسته وبراق) نمودن آن را دارید انتخاب و به صورت تک رنگ مشکی) c=0 k=100 ،y=0، m=0)فایل مربوطه را تهیه و به صورت jpg ارسال نمایید روش ارسال فایل از طریق ایمیل تجسم نگار که در قسمت ارتباط با ما موجود است میباشد با توجه به حساسیت فایل موضعی از […]