برچسب: هنرگرافیک

هنرگرافیک

هنر گرافیک از سالها پیش در جهان امروز ما شکل گرفته است , هنری تازه, ساده و آزاد است این هنر که ابتدا در دامان نقاشان اروپایی شکل گرفت و بعدها به صورت رشته ای خاص و نو برای خود مخاطبانی کسب کرد تبدیل به یک هنر بی نظیر شده است در همان دوران بود […]

یک ایده ناب در یک بسته بندی خوب

نگاهی به یکی از زیرشاخه های گرافیک کاربردی: «هنر طراحی بسته بندی» گرافیک در میان عامه مردم برابر تبلیغات به کار برده می شود. حال آنکه تبلیغات یکی از کاربردهای این هنر است.در برخورد با هنر گرافیک با دو شاخه اصلی: ۱) گرافیک هنری (Graphic art) و ۲) طراحی گرافیک (Graphic design) روبرو می شویم. […]

خودباوری در هنر

هنر گرافیک در یک نگاه کلی، یک هنر «الیت» نیست و لایه هایی ساخته و پرداخته از ابهام و ایهام ندارد.     همه آنچه در یک هنر «فرهیخته» با کشف و شهود و احساسهای عالی قابل دریافت است و بر سر نحوه فهم و چگونگی دریافت آن میان مخاطبان بحث و جدل رخ می نماید؛ […]