برچسب: کانون

اتحادیه کانون های آگهی و تبلیغاتی اصفهان

معرفی سایت اتحادیه کانون های آگهی و تبلیغاتی اصفهان http://www.isadun.ir/ 

کمپین تبلیغاتی چیست ؟

اصطلاح کمپین تبلیغات در لیست خدمات بسیاری از فعالان تبلیغات و کانونهای تبلیغاتی به چشم میخورد. بطور خلاصه کمپین تبلیغات برنامه ریزی هماهنگ و منسجم در شاخه های مختلف تبلیغات به همراه اجرای آنها بصورت یک مجموعه مرتبط و با زمانبندی مشخص به منظور تاثیر گذاری بهتر و پیشبرد اهداف بازاریابی و فروش میباشد که […]