برچسب: گرافیک

گرافیک سه بعدی چیست ؟

برای اغلب کاربران مشاهده یک بازی کامپیوتری متداولترین روش برای مشاهده گرافیک سه بعدی است . بازیهای کامپیوتری بر اساس تصاویری ایجاد می گردند که کامپیوتر در آفرینش آنها نقشی حیاتی دارد. تصاویر فوق می بایست مراحل تدوین زیر را سپری نمایند: · ایجاد یک دنیای مجازی سه بعدی · مشخص نمودن بخش هائی از […]

بافت گرافیکی

خطوط نیز به همچنین خطوط منحنی ، خطوط شکسته ، خطوط مایل و خطوط در حالت افقی ویاعمودی هرکدام اثر بعدی متفاوت به جای می گذارند و در جای مورد نیاز و متناسب به کار گرفته می شوند. فضا مشخص کننده موقعیت و وضعیت هر پدیده عینی باسایر پدیده ها است فضا وجود هر موجود […]

طراح گرافیست کیست؟

سال ها پیش (نه خیلی دور، مثلاً همین ۱۵ ۱۰ سال پیش) طراح گرافیست هنرمندی بود که برای انجام بصری سفارشی مشخص، ابتدا سعی می کرد شناخت مناسبی از موضوع سفارش به دست بیاورد، سپس بسته به توانایی های ذهنی خود و یا با مشورت همکاران دیگری که احتمال داشت وجود داشته باشند، به ایده […]