برچسب: Içki qablaşdırma nümunələri

نمونه بسته بندی نوشیدنی..Examples of beverage packaging

این چراغ نیست یک بسته بندی نوشیدنی انرژی زا هستش که شبیه یک لامپه که با قدرت نورش همه جا را روشن می کند به شما انرژی می دهد. هذا المصباح هو مشروب الطاقه محمله قطعه قویا یشبه ضوء مصباح فی کل مکان لکم بدوره یمنحک الطاقه. —————————————————————————————– This lamp is an energy drink packed […]

نمونه بسته بندی نوشیدنی..Examples of beverage packaging

این هم از مزایای بازیافت کاغذ در کشور های پیشرفته که با اون کاغذها قوطی های کاغذی برای انواع نوشیدنی ها درست کردند. هذه هی فوائد إعاده تدویر الورق فی البلدان المتقدمه مع علب الورق، والورق لمختلف المشروبات علیه. ———————————————————————————————————————————- These are the benefits of paper recycling in developed countries with the paper cans, paper […]